Sera Biyofumigasyonu

Sera Biyofumigasyonu

Biyosidal Yeşil Gübreleme Nedir?

Toprağı zenginleştirici özellikteki bitkilerin ara bitki ya da ön bitki olarak yetiştirilmesi, biyolojik olarak en aktif oldukları çiçeklenme döneminde parçalanması ve toprağa karıştırılması işlemine “yeşil gübreleme” diyoruz. Biyosidal yeşil gübrelemede ise toprakta parçalanırken mikrop öldürücü gaz ve molekül çıkarma özelliğine sahip kahverengi hardal çeşitleri kullanılır. Böylece yeşil gübrelemenin yararlarına ilave olarak toprak kökenli hastalıkların, kök ur nematodlarının ve tel kurdu gibi böcek larvalarının azalması sağlanır. Bu teknik, BİYOFUMİGASYON olarak da adlandırılır

Biyofumigasyonun Faydaları Nelerdir?

Toprak hastalıkları ve bilhassa nematodlarla mücadele hem çok zor hem de pahalıdır. Biyofumigasyon bu konuda yeni ufuklar açmış ve yurtdışında son on yılda yaygınlaşmıştır. Yurdumuzda ise ilk kez bizim çalışmalarımızla başlamıştır.

Sera tarımında topraktan kısa zamanda büyük miktarda besin maddesi kaldırılır. Ayrıca kapalı ortam olduğundan toprak hastalıkları ile nematod gibi zararlılar hızla çoğalabilir. Seralarda toprak yorgunluğu kaçınılmaz olup, hastalık problemleri de katlanarak artmaktadır.

FARMİ kahverengi hardal çeşitleri ile biyosidal yeşil gübreleme:

  • Toprağı dinlendirir, bünyesini düzeltir, su tutmasını arttırır.
  • Esas ürüne verilen kimyasal gübrenin bitkiye yarayışlılığını arttırır, azot yıkanmasını önler
  • Toprağın organik maddesini 2-3 ton ahır gübresi verilmiş gibi arttırır.
  • Verim ve kaliteyi arttırır.
  • Kök çürüklüklerini % 50-80 azaltır.
  • Kök ur nematodlarını (Meloidogyn spp) % 70-80 azaltır; tel kurtlarını doğal yolla öldürür.
  • Yabancı otları baskılar, tohumlarını körelterek azaltır.

Serada Biyofumigasyon Nasıl Yapılır?

FARMİ kahverengi hardal tohumları seranın üretim durumuna uygun zamanda; sonbahar, ilkbahar ya da yaz başı ekilir.

  • Ekim Sıklığı ve Şekli: Dekara kullanılacak tohum miktarı 1,0 kg dır. Tohum kaba kum ya da kimyevi gübre ile karıştırılarak serpme ekilir. Üzerine hafif bir tırmık çekilir.
  • Bakım İşlemleri: Çıkış sağlamak ve bitki büyümesi için sulama yapılması gerekir. Başka bir bakımı yoktur.
  • Toprağa Karıştırma: Hardal bitkileri kış ekiminde 3 ay; ilkbahar ekiminde 2 ay; yaz başı ekiminde 40-45 günde çiçeklenme aşamasına gelir. Çiçekler taze iken rotovatörle parçalanır. Parçalanmış hardalların çabuk çürümesi için 10 kg/da DAP ya da 7 kg/da üre üzerlerine saçıldıktan sonra pullukla toprağa gömülür. Son olarak rotovatör ya da diskaro çekilerek kesek aralarından gaz kaçışı önlenir. Toprak kuru ise sulanır ve 15 gün başka işlem yapılmaz.

Önemlidir : Biyosidal etkiyi sağlamak için kahverengi hardal bitkilerini toprağa gömme işleminin parçalamadan sonraki en geç bir saat içinde bitirilmesi gerekir. Bu nedenle ya iki traktör birbiri peşi sıra çalıştırılır ya da kombine aletler kullanılır.

Biyofumigasyon Biyofumigasyon Nedir? Çilek Biyofumigasyonu Bağ Biyofumigasyonu Patates Biyofumigasyonu Sera Biyofumigasyonu Zeytin Biyofumigasyonu Domates Biyofumigasyonu