Bağ Biyofumigasyonu

Bağ Biyofumigasyonu

KAHVERENGİ HARDAL ÇEŞİTLERİ İLE BAĞLARDA YEŞİL GÜBRELEME

(BİYOFUMİGASYON) UYGULAMALARI

Hardal ile yeşil gübreleme ilk kez Kaliforniya Napa vadisi bağlarında 35-40 yıl önce başlamış olup esas olarak kumsal yapıdaki toprakların organik madde bakımından zenginleştirilmesi ve bünyesinin düzeltilmesi hedeflenmişti. 1993 yılından beri her yıl bu bölgede hardalların çiçek açma zamanında “napa valley mustard festival” adı altında etkinlikler düzenlenmektedir.

2005 yılından sonra metil bromid başta olmak üzere pek çok toprak fumigantının tarımda kullanımı yasaklanınca Napa vadisinde biyosidal etkili hardal çeşitleri kullanılmaya başlanmış olup en yaygın kullanılan çeşit FARMi-ISCI20 çeşididir. 2005 yılından sonra Fransa ve İtalya’da da bağlarda biyosidal yeşil gübreleme hızla yaygınlaşarak olağan bir tarımsal işlem haline gelmiştir. FARMİ çeşitleri ile bağlarda yapılan biyosidal yeşil gübrelemede:

  • Yeni tesis bağ alanları dikim öncesi dezenfekte edilmiş olur.
  • Toprak yapısı düzeltilir, azot yıkanması önlenir.
  • Eğimli bağlarda erozyon önlenir
  • Kav hastalığı taşıyıcısı olan Xiphinema index isimli nematod kontrol altına alınır.

Yenibağ Kurulacak Arazide: Bağ tesisinden önceki ilkbaharda tüm tarlaya kahverengi hardal ekilir; gereğinde sulanmak suretiyle büyütülen bitkiler yaz başında parçalanıp toprağa gömülür; sulanır. Bir ay boyunca toprağın tavı kaçtıkça sulanır fakat başka işlem yapılmaz. Sonra sürülerek alt üst edilir. Diskaro ile düzeltilir ve sonbaharda normal dikim hazırlıklarına geçilir.

Tesis Edilmiş Bağlarda: Biyosidal çeşitlerimiz 150-170 cm boya ulaşan bitkiler olduğundan bağlarda kış boyunca yapılacak budama-ilaçlama gibi işlemlere mani olabilirler. FARMİ çeşitleri ile bağ yeşil gübrelemesinde, sıra aralarına birer sıra atlamak suretiyle ekim yapılır. Budama-ilaçlama gibi kış işlemleri ekilmeyen sıradan erişimle gerçekleştirilir. Ekim, genç bağlarda omca kökünün dibine kadar yapılmalıdır. Yaşlı bağlarda bitkinin kılcal kökleri sıralar arasıorta hizasında olduğundan omca dibine kadar sokulmaya gerek yoktur.

Ekim zamanı: 15.Ekim-15.Kasım.

Ekim sıklığı,Ekim şekli ve bakım işlemleri:Serpme ekimde tohum kaba kum ya da kimyevi gübre ile karıştırılarak saçılır. Üzerine hafif bir goble ya da tırmık çekilir. Başka bir bakımı yoktur birer sıra atlamalı ekildiğinden dekara kullanılacak tohum miktarı 0,4-0,5 kg’dır.

Kış aylarında zahmetsizce yetişen kahverengi hardal bitkileri, ilkbaharda yaklaşık Mart başında parçalanır. Parçalanmış hardalların çabuk çürümesi için 10 kg/da DAP ya da 7 kg/da üre üzerlerine saçıldıktan sonra vakit kaybedilmeden pulluk ile 15 cm derinlikte toprağa gömülür. Son olarak rototiller ya da diskaro çekilerek kesekler arasındaki boşluklardan gaz kaybının önüne geçilir.

Önemlidir: Biyosidal etkiyi sağlamak için kahverengi hardal bitkilerini toprağa gömme işleminin parçalamadan sonraki en geç bir saat içinde bitirilmesi gerekir. Bu nedenle ya iki traktör birbiri peşisıra çalıştırılır ya da kombine aletler kullanılır.

Biyofumigasyon Biyofumigasyon Nedir? Çilek Biyofumigasyonu Bağ Biyofumigasyonu Patates Biyofumigasyonu Sera Biyofumigasyonu Zeytin Biyofumigasyonu Domates Biyofumigasyonu