Patates Biyofumigasyonu

Patates Biyofumigasyonu

Yaylada patates üretimi: FARMİ kahverengi hardal çeşitlerimiz çok soğuk hava koşullarına dayanıklı olmadığından yaylada patates tarlalarının münavebe yılında, Nisan ayında ekilir, Haziran sonunda parçalanarak toprağa gömülür ve onbeş gün biyolojik fumigasyon için beklenir. Bu süreyi takiben kısa yetişme süresi olan fasulye, brokkoli gibi bir başka ürün yetiştirilebilir.

  • Ekim Sıklığı: Dekara kullanılacak tohum miktarı 0,8-1,0 kg dır. .
  • Ekim şekli ve bakım işlemleri:Serpme ekimde tohum kaba kum yada kimyevi gübre ile karıştırılarak saçılır. Üzerine goble yada tırmık çekilir. Başka bir bakımı yoktur.
  • Toprağa Karıştırma: Hardal bitkileri ilk çiçeklerinin görülmesinden alt kapsüllerin tane bağlaması arasındaki sürede çapa makinesi ya da zincirli parçalayıcı gibi bir aletle parçalanıp pullukla toprağa gömülür, Üzerine rotovatör çekilerek kesek aralarından gaz kaçışı önlenir.

Önemlidir: Biyosidal etkiyi sağlamak için kahverengi hardal bitkilerini toprağa gömme işleminin parçalamadan sonraki en geç bir saat içinde bitirilmesi gerekir. Bu nedenle ya iki traktör birbiri peşisıra çalıştırılır ya da kombine aletler kullanılır.

Patateste Neden Biyosidal Yeşil Gübreleme Yapmalıyız?

Patates , topraktan kısa zamanda büyük miktarda besin maddesi kaldıran bir üründür. Ayrıca toprak kökenli hastalıklardan ve nematot zararından en çok etkilenen bitkilerdendir. Özellikle ilkbahar ve güz dikimi yapılarak yılda iki kez mahsul alınan tarlalarda toprak yorgunluğu kaçınılmaz olup, hastalık problemleri de katlanarak artmaktadır.

Toprak hastalıkları ve bilhassa nematotlarla mücadele hem çok zor hem de pahalıdır. Biyofumigasyon ya da bir diğer deyişle biyosidal yeşil gübreleme bu konuda yeni ufuklar açmış ve yurtdışında son on yılda yaygınlaşmıştır. Yurdumuzda ise ilk kez bizim çalışmalarımızla başlamıştır.

Biyofumigasyon Nedir?

Biyofumigasyon; bitki menşeli uçucu kimyasallar yardımı ile topraktaki bitk i hastalık etmenlerinin, nematotların ve yabancı otların azaltılması işlemidir. Bu amaçla esas olarak lahanagiller familyasından bitkilerin çürümesi sırasında doğal olarak salgıladığı izotiyosiyanat gazı (İTC) kullanılır. Biyosidal yeşil gübreleme ise; biyofumigasyon yapma özelliğine sahip bitkilerin patatesten önce yetiştirilip toprağa gömülmesi; böylece hem toprağın dinlendirilmesi hem de hastalık ve zararlıların kontrol altına alınması işlemidir. Bu amaçla toprakta parçalanırken mikrop öldürücü ITC gazını çıkarma özelliğine sahip FARMİ kahverengi hardal çeşitlerimiz kullanılmalıdır.

FARMİ kahverengi hardal çeşitleri ile biyosidal yeşil gübreleme ile:

  • Toprağın kaybettiği organik madde geriye kazandırılmış olur. Toprak dinlendirilir, bünyesi düzeltilir, su tutması arttırılır.
  • Patatese verilen kimyasal gübrenin bitkiye yarayışlılığı arttırılır, azotun sulama ile alt katmanlara yıkanması önlenir, önceden yıkanmış olan azot patatesin kök seviyesine çıkartılır.
  • Rhizoctonia(siyah siğil), Sclerotinia(beyaz sap çürüklüğü), tozlu ve adi uyuz mantarları engellenir.
  • Kök ur nematotları (Meloidogyn spp) ve tel kurtları ilaçsız doğal yolla kontrol altına alınır.
  • Topraktaki faydalı mikroorganizmalar arttırılır.

Patateste Biyofumigasyon Nasıl Yapılır?

Ovada İlkbahar Üretimi: Gelecek yıl Şubat ayında patates yetiştirilecek tarlaya kahverengi hardal yeşil gübre çeşitleri sonbahar başında ekilir. Sulanarak yetiştirilir. Aralık ayında parçalanarak toprağa gömülür ve Ocak ayı boyunca parçalanması beklenir. Kış sonunda patates dikimi yapılır.

Ovada Güz Üretimi: Bölgemizde patates üreticilerinin pek çoğu Haziran ayında ilkbahar patatesini sökünce tarlayı iki ay kadar boş bırakmakta ve Ağustos ortasında aynı tarlaya güz patatesi dikmektedir. Özellikle uyuz ve nematot problemi olan tarlalar kahverengi hardal ile bu boş dönemde yeşil gübrelemeden çok yarar sağlarlar. Ancak K.hardal ekiminin olabileceği kadar erken yapılması 15 Haziran’dan geçe kalmaması gerekir. Erkenci patates çeşitleri ile turfanda üretim yapan çiftçilerimize uygundur.

Biyofumigasyon Biyofumigasyon Nedir? Çilek Biyofumigasyonu Bağ Biyofumigasyonu Patates Biyofumigasyonu Sera Biyofumigasyonu Zeytin Biyofumigasyonu Domates Biyofumigasyonu