Çilek Biyofumigasyonu

Çilek Biyofumigasyonu

ÇİLEK ÜRETİMİNDE

KAHVERENGİ HARDAL ÇEŞİTLERİ İLE BİYOSİDAL YEŞİL

GÜBRELEME UYGULAMALARI

Çilek, toprak kökenli hastalıklardan ve nematot zararından en çok etkilenen ürünlerdendir. Özellikle bir yıldan daha uzun süre muhafaza edilen dikili bahçelerde bu problemler yıllar içinde katlanarak zararlı olmaktadır.

Bu sebeple dikim öncesi tarla toprağının hastalık ve nematottan arındırılması hayati önemdedir. Yakın zamana kadar bu amaçla metil bromid kullanılmaktaydı. 2005 yılından sonra metil bromid başta olmak üzere pek çok toprak fumigant ının tarımda kullanımının yasaklanması üzerine kahverengi hardal ile biyosidal yeşil gübreleme yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin en yaygın uygulandığı ülkeler Almanya başta olmak üzere İsviçre, Norveç, Belçika gibi Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleridir.

Biyosidal yeşil gübrelemede toprakta parçalanırken mikrop öldürücü gaz çıkarma özelliğine sahip FARMİ çeşitlerimiz kullanılmalıdır. Bu çeşitlerin bitkileri, hem büyümeleri sırasında nematotları azaltır hem de parçalanıp toprağa karıştırıldıklarında çıkardıkları gazla söz konusu etmenleri öldürür.

FARMİ Çeşitleri Çilekte Yapılan Biyosidal Yeşil Gübrelemede:

  • Yeni tesis çilek tarlaları dikim öncesi dezenfekte edilmiş olur.
  • Rhizoctonia, Macrophomina, Sclerotinia, Pythium mantarlarının sebep olduğu kök çürüklükleri önlenir.
  • Toprak yapısıdüzeltilir, azot yıkanması önlenir.
  • Kök ur nematotları (Meloidogyn spp) ilaçsız doğal yolla kontrol altına alınır.
  • Topraktaki faydalı mikroorganizmalar arttırılır.

Yeni Çilek Tesis Edilecek Arazide

Kış Ekimi: Çilek tesisinden önceki sonbaharda tarlaya kahverengi hardal ekilir. Kış yağışları ile kendiliğinden sulanarak yetişen bitkiler mart ayı içinde parçalanıp toprağa gömülür. Toprakta yeterli nem yoksa sulanır ve gaz salınımı için onbeş gün beklenir. Bu sürenin ardından kısa zaman isteyen bir ürün ekileceği gibi; çilek dikimine kadar tarla boş olarak da bırakılabilir.

Bahar Ekimi: Çilek tesisinden önceki Mart-Nisan aylarında yapılır. Bu ekim seçeneğinde hardalın büyümesi için tarlanın sulanmasına ihtiyaç vardır. Haziran ayında, kahverengi hardal bitkileri çiçek döneminde parçalanır. Parçalanmış hardalların çabuk çürümesi için 10 kg/da DAP ya da 7 kg/da üre üzerlerine saçıldıktan sonra vakit kaybedilmeden pulluk ile 15 cm derinlikte toprağa gömülür, sulanır ve gaz salınımı için onbeş gün beklenir. Bu sürenin ardından çok bulaşık tarlalarda kısa süreli bir solarizasyon uygulaması etkiyi arttırır.

Ekim Zamanı

Kış Ekimi: 15 Ekim-15 Kasım    

Bahar Ekimi: 15 Mart-15 Nisan

Ekim sıklığı: Dekara kullanılacak tohum miktarı 0,8-1,0kg dır.

Ekim Şekli ve Bakım İşlemleri: Serpme ekimde tohum kaba kum ya da kimyevi gübre ile karıştırılarak saçılır. Üzerine hafif bir goble yada tırmık çekilir. Gerektikçe sulanır. Başka bir bakımı yoktur.

Toprağa Karıştırma: Hardal bitkileri ilk çiçeklerinin görülmesinden alt kapsüllerin tane bağlaması arasındaki sürede çapa makinesi veya zincirli parçalayıcı gibi bir aletle parçalanıp pullukla toprağa gömülür. Üzerine rotovatör çekilir.

Önemlidir: Biyosidal etkiyi sağlamak için toprağa gömme işleminin parçalamadan sonraki en geç bir saat içindebitirilmesi gerekir. Bu nedenle ya iki traktör birbiri peşisıra çalıştırılır ya da kombine aletler kullanılır.

Biyofumigasyon Biyofumigasyon Nedir? Çilek Biyofumigasyonu Bağ Biyofumigasyonu Patates Biyofumigasyonu Sera Biyofumigasyonu Zeytin Biyofumigasyonu Domates Biyofumigasyonu