Domates Biyofumigasyonu

Domates Biyofumigasyonu

Biyosidal Yeşil Gübreleme Nedir?

Ülkemiz toprakları çoğunlukla organik madde bakımından fakirdir. Bunu düzeltmek için ahır gübresi vermek ya da yeşil gübreleme yapmak gerekir. Toprağı zenginleştirici özellikteki bitkilerin ara bitki ya da ön bitki olarak yetiştirilmesi, biyolojik olarak en aktif oldukları çiçeklenme döneminde parçalanması ve toprağa karıştırılması işlemine “yeşil gübreleme” diyoruz. Yeşil gübreleme ile:

 • Toprağın organik madde oranı arttırılır
 • Bünyesi düzeltilir, hafif bünyeli topraklarda su tutma kapasitesi ağır topraklarda havalanma arttırılır
 • Rüzgar ve yağış erozyunu engellenir
 • Topraktan azot yıkanması önlenir ve buna bağlı olarak kimyasal gübre masrafları azaltılır
 • Topraktaki mikroorganizma faaliyeti arttırılır, uygulanan kimyasal gübrelerin bitkiye yarayışlılığı arttırılır
 • Biyosidal yeşil gübreleme ise; yeşil gübrelemenin yukarıdaki yararlarına ilave olarak toprak kökenli hastalıkların, kök ur nematodlarının ve tel kurdu gibi bazı böcek larvalarının azaltılmasını sağlar. Bu teknik, biyofumigasyon olarak da adlandırılır

Biyofumigasyon Nedir?

Biyofumigasyon; toprakta parçalanırken mikrop öldürücü ITC gazını çıkarma özelliğine sahip FARMİ kahverengi hardal çeşitlerimiz kullanılarak topraktaki bitki hastalık etmenlerinin, nematodların ve yabancı otların azaltılması işlemidir. Toprak hastalıkları ve bilhassa nematodlarla mücadele hem çok zor hem de pahalıdır. Biyofumigasyon bu konuda yeni ufuklar açmış ve yurtdışında son on yılda yaygınlaşmıştır. Yurdumuzda ise ilk kez bizim çalışmalarımızla başlamıştır.

Domateste Neden Biyosidal Yeşil Gübreleme Yapmalıyız?

Domates, topraktan kısa zamanda büyük miktarda besin maddesi kaldıran bir üründür. Ayrıca toprak kökenli hastalıklardan ve nematod zararından en çok etkilenen bitkilerdendir. Özellikle üst üste domates yetiştirilen tarlalarda toprak yorgunluğu kaçınılmaz olup, hastalık problemleri de katlanarak artmaktadır.

FARMİ kahverengi hardal çeşitleri ile biyosidal yeşil gübreleme:

 • Toprağı dinlendirir, bünyesini düzeltir, su tutmasını arttırır.
 • Domatese verilen kimyasal gübrenin bitkiye yarayışlılığını arttırır, azotun sulama ile alt katmanlara yıkanmasını önler, önceden yıkanmış olan azotu domatesin kök seviyesine çıkartır.
 • Verim ve kaliteyi arttırır. İzmir-Torbalı da çiftçi koşullarında yapılan denemede verimde %12, brixte % 23 artış saptanmıştır.
 • Kök çürüklüklerini % 50-80 azaltır.
 • Kök ur nematotları (Meloidogyn spp) ve tel kurtları ilaçsız doğal yolla kontrol altına alır
 • Orobanj (canavar otu) nu intihar çimlenmesine teşvik ederek azaltır. Yalova Bahçe Kültürleri Araş. Ens. de diğer yabancı otları da kontrol ederek çapa masrafını azalttığı saptanmıştır.

Damateste Biyofumigasyon Nasıl Yapılır?

Gelecek yıl baharında domates yetiştirilecek tarlaya kahverengi hardal tohumları sonbaharda ekilir. İlk yağışlar gecikirse sulama yapılarak soğuklar bastırmadan çıkışın olması sağlanır. Sonbahar-kış yağışları ile kendiliğinden yetişen bitkiler şubat-mart aylarında toprağa karıştırılır.

 • Ekim Sıklığı : Dekara kullanılacak tohum miktarı 1,0 kg dır.
 • Ekim Şekli ve Bakım İşlemleri : Serpme ekimde tohum kaba kum ya da kimyevi gübre ile karıştırılarak saçılır. Üzerine hafif bir tırmık çekilir. Başka bir bakımı yoktur.
 • Toprağa Karıştırma: Hardal bitkileri ilkbaharda ilk çiçeklerinin görülmesinden alt kapsüllerin tane bağlaması arasında rotovatör ya da zincirli parçalayıcı gibi bir aletle parçalanır. Parçalanmış hardalların çabuk çürümesi için 10 kg/da DAP ya da 7 kg/da üre üzerlerine saçıldıktan sonra pullukla toprağa gömülür. Son olarak rotovatör yada diskaro çekilerek kesek aralarından gaz kaçışı önlenir. 10-15 gün çıkan gazın topraktaki mikropları-ematodları öldürmesi beklenir. Süre sonunda domates dikimi yapılır.

Önemlidir : Biyosidal etkiyi sağlamak için kahverengi hardal bitkilerini toprağa gömme işleminin parçalamadan sonraki en geç bir saat içinde bitirilmesi gerekir. Bu nedenle ya iki traktör birbiri peşisıra çalıştırılır ya da kombine aletler kullanılır.

Biyofumigasyon Biyofumigasyon Nedir? Çilek Biyofumigasyonu Bağ Biyofumigasyonu Patates Biyofumigasyonu Sera Biyofumigasyonu Zeytin Biyofumigasyonu Domates Biyofumigasyonu