FARMİ-ISCI99

GSL oranı yüksek biyosidal bitkidir.

Özellikle seraların biyofumigasyonuna uygundur.

Farklı iklim koşullarına uyar.

İşlevi ve Yararları

Yüksek GSL içeren ve yoğun tarım arazilerinde ara bitki olarak kullanılabilmeye uygun bir çeşittir. İtalyada biyosidal yeşil gübre bitkisi olarak 2006 yılında tescil edilmiştir. Erken çiçek açar, bahar ve yaz aylarındaki yetişme koşullarında 45 gün gibi kısa bir zamanda biyofümigasyon yapılmasına imkan sağlar. Özellikle seralara tavsiye edilmektedir.

Teknik Özellikleri

Yeşil biomas(yeşil ot) verimi: Ege Bölgesinde serada kış ekiminde 7,5 ton/dekar ; ilkbahar ekiminde 12 ton/dekar . Tarla koşullarında kış ekiminde 8 ton/da ; ilkbahar ekiminde 4-5 ton/dekar.

GSL içeriği (parçalandığında gaz çıkaran zehirli bileşik) : sinigrin, 16,8 mmol/gr (kuru ağırlıkta)

Toprağa sağladığı organik azot: 6,5-11 kg/dekar

Yetiştirme Önerileri

Toprak Hazırlığı: Sürülerek işlenmiş toprağa ekilebileceği gibi toprak işleme yapılmaksızın da ekilebilir.

Gübreleme: Bioması en üst seviyeye çıkarmak için 10-15 kg/da azot verilmelidir. 

Ekim Zamanı: Seralarda seranın boş bırakıldığı zaman yada iki ürün arasında yetiştirilir. Tarlada Sahil bölgelerinde Ekim-Kasım aylarında ekim yapılarak kış yağışlarından yararlanılır. İç Anadolu ve Yayla kesimlerinde kış öncesi toprağa gömebilmek için Ağustos başında ekilmeli ve sulama yapılmalıdır.

Ekim Sıklığı: Metrekarede 250-300 bitki sıklığını sağlamak için dekara 0,8 / 1 kg tohum kullanılır.

Ekim Şekli: İri kumla karıştırılarak elle ya da gübre ile karıştırılarak gübre dağıtıcısı ile serpme ekim yapılabilir. Böyle ekimin arkasından hafif bir tırmık çekmek gerekir. Mibzerle ekimde sıra arası 15-24 cm, ekim derinliği 3 cm dir. 

Bakım İşlemleri: Özel bir bakımı yoktur. Kurak bölgelerde ve yağışsız geçen mevsimlerde sulanması yeterlidir.

Yeşil Gübre Olum Zamanı: Bitkiler sapa kalkıp çiçeklenmeye başladıktan alt çiçeklerin kapsül oluşturmasına kadar geçen sürede yeşil gübre olarak toprağa karıştırılabilir. Daha gecikilmesi tavsiye edilmez.